logo
 
 

 

Anasayfa
Yayın Ekibi
Akademik Kurullar
Yazara Not
Editörün Notu
Yazım Formatı
Makale Gönderimi


    Aralık 2016, Cilt 7, Sayı 2    

  Ulusal Hakemli Dergi

ARŞİV
2010 / C1
2011 / C2
2012 / C3
2013 / C4
2014 / C5
2015 / C6
2016 / C7
 

 

 

 

      December 2016, Volume 7, Number 2    
         
   

 

KAPAK ve İÇİNDEKİLER [PDF indir]
   
Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ, Doç. Dr. Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT, Makbule KUBİLAY [pp. 1-10]
Öğrencilerin Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Başarılarına ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi / Investigation of Students' Self-Efficacy Beliefs According to Science Achievements and Demographic Characteristics
[PDF indir]
   
Dr. Züleyha YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALBAYRAK [11-26]
Ortaokul Öğrencilerinin Farklı Temsil Biçimlerine Göre Doğrusal İlişki Konusunu Anlama Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation of the Middle School Students’ Levels of Understanding on Linear Relationship According to Representation Forms
[PDF indir]
   
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Prof. Dr. S. Rana VAROL, Yrd. Doç.Dr. Zehra CERTEL, Doç. Dr. Ziya BAHADIR [pp.27-54]
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Başarılarını Yordayan Değişkenler / Variables That Predict Academic Achivement of Prospective Physical  Education Teachers
[PDF indir]
   
Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖNER ALTIOK [pp. 55-62]
Hemşirelik Eğitiminde Sosyalizasyon Süreci ve Profesyonel Kimlik Gelişimi
/ Socialization Process and Development of Professional Identity in Nursing Education
[PDF indir]
   
   
   
   
   
   

 
   

Not: Dergimizde değerlendirme süreci tamamlanan ve yayınlanması uygun bulunan makaleler, süreci devam eden diğer makaleler beklenmeksizin hemen yayımlanır.