logo
 
 

 

Anasayfa
Yayın Ekibi
Akademik Kurullar
Yazara Not
Editörün Notu
Yazım Formatı
Makale Gönderimi

Dizinlenme:
Türk Eğitim index
Arastirmax
SOBIAD
İdealonline    June 2017, Volume 8, Number 1    

  Ulusal Hakemli Dergi

ARŞİV
2010 / C1
2011 / C2
2012 / C3
2013 / C4
2014 / C5
2015 / C6
2016 / C7
 

 

 

 

    Haziran 2017, Cilt 8, Sayı 1    
   

 

KAPAK ve İÇİNDEKİLER [PDF indir]
   
Yrd. Doç. Dr. Canan DİLEK EREN [1-18]
Ortaokul Öğrencilerinin Bilim ve Barış İlişkisine Yönelik Algıları İle Cinsiyetleri Arasındaki İlişki / The Relationship Among Secondary School Students’ Perceptions of Science and Peace Relation and Their Genders
[PDF indir]
   
Yrd. Doç. Dr. Funda NAYİR, Doç. Dr. Şakir ÇINKIR [19-28]
Değişen Zaman, Değişen İhtiyaçlar: Türkiye’de Kuşaklararası Eğitimin Karşılaştırılması
/ Changing Times, Changing Needs: Comparison of Intergenerational Education in Turkey
[PDF indir]
   
Yrd. Doç. Elçin ÜNAL ÖNEY [29-36]
Resim-İş Öğretmeni Adaylarının Genel Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
/ Investigating The Art Teacher Candidates’ General Self-Efficacy Believes in Terms of Miscellaneous Variables
[PDF indir]
   
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARIŞAN, Yılmaz YURDAKUL [37-52]
Mikroişlemci Destekli Fen-Teknoloji-Mühendislik Matematik (STEM) Uygulamalarının  6. Sınıf Öğrencilerinin Bu Alanlara Yönelik Tutumlarına Etkisi / The  Effects of Microprocessors Based Science Technology Engineering and Mathemetics (STEM)  Investigations on 6th  Grade Students’ Attitudes Towards These Subject Areas
[PDF indir
   
   
   
   
   
   

 
   

Not: Dergimizde değerlendirme süreci tamamlanan ve yayınlanması uygun bulunan makaleler, süreci devam eden diğer makaleler beklenmeksizin hemen yayımlanır.