logo
 
 

 

Anasayfa
Yayın Ekibi
Akademik Kurullar
Yazara Not
Editörün Notu
Yazım Formatı
Makale Gönderimi

Dizinlenme:
Türk Eğitim index
Arastirmax
SOBIAD
İdealonline    December 2016, Volume 7, Number 2    

  Ulusal Hakemli Dergi

ARŞİV
2010 / C1
2011 / C2
2012 / C3
2013 / C4
2014 / C5
2015 / C6
2016 / C7
 

 

 

 

         
   

 

KAPAK ve İÇİNDEKİLER [PDF indir]
   
Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ, Doç. Dr. Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT, Makbule KUBİLAY [1-10]
Öğrencilerin Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Başarılarına ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi / Investigation of Students' Self-Efficacy Beliefs According to Science Achievements and Demographic Characteristics
[PDF indir]
   
Dr. Züleyha YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALBAYRAK [11-26]
Ortaokul Öğrencilerinin Farklı Temsil Biçimlerine Göre Doğrusal İlişki Konusunu Anlama Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation of the Middle School Students’ Levels of Understanding on Linear Relationship According to Representation Forms
[PDF indir]
   
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Prof. Dr. S. Rana VAROL, Yrd. Doç.Dr. Zehra CERTEL, Doç. Dr. Ziya BAHADIR [27-54]
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Başarılarını Yordayan Değişkenler / Variables That Predict Academic Achivement of Prospective Physical  Education Teachers
[PDF indir]
   
Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖNER ALTIOK [55-62]
Hemşirelik Eğitiminde Sosyalizasyon Süreci ve Profesyonel Kimlik Gelişimi
/ Socialization Process and Development of Professional Identity in Nursing Education
[PDF indir]
   
Arş. Gör. Ayça CİRİT GÜL [63-72]
Türkiye ile Çin, Finlandiya, Japonya ve Hollanda’nın Öğretmen Yetiştirme ve Seçme Sistemlerinin Karşılaştırılması / Comparison of Teacher Training and Selection Systems of Turkey, China, Finland, Japan and the Netherlands
[PDF indir]
   
Yrd. Doç. Dr. Duriye Esra ANGIN, Prof. Dr. Ramazan ARI, Prof. Dr. M. Engin DENİZ, Prof. Dr. Erdal HAMARTA [73-83]
Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A)’nun 60-71 Aylık Çocuklar için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Validity and Reliability Study of Bracken Basic Concept Scale-III Receptive Form (BBCS-III:R) for 60-71 Month Children
[PDF indir]
   
   

 
   

Not: Dergimizde değerlendirme süreci tamamlanan ve yayınlanması uygun bulunan makaleler, süreci devam eden diğer makaleler beklenmeksizin hemen yayımlanır.